เมนูหลัก

ฝากร้าน

สรรพคุณสมุนไพร

" สมุนไพร " นับว่าเป็นยาที่สำคัยรักษาโรคต่างๆ  ได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง " พืชสมุนไพร "  ทั้งหลาย

" พืชสมุนไพร " ที่นำเอาไปเป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคของคนเรานั้น  ได้รับการอนุญาตให้ใ้ช้รักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย ของมนุษย์เราได้ โดยมีพระราชบัญญัติยา พุทธศัักราช 2522 ปรากฎออกมา อันมีความหมายถึงยาที่ได้มาจากพืช สัตว์  และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งยังมิได้ผสมปรุง หรือทำการแปรสภาพ  เป็นต้นว่า  ส่วนของราก หัว เปลือก ลำต้น ดอก ใบ เมล็ด ผล
บางท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่า " สมุนไพร " มีแต่พืชเพียงอย่างเดียวหามิได้  เพราะยังมีสัตว์และแร่ธาตุต่างๆ  อีก
สมุนไพร ที่เป็นสัตว์  ก็ได้แก่  เขา หนัง  กระดูก ดี หรือเป็นสัตว์ทั้งตัวก็มี เช่น ตุ๊กแก ไส้เดือน กับไก่ ม้าน้ำ
ส่วนแร่ธาตุก็มี  เกลือแกง น้ำปูนใส สารหนู (เป็นส่วนน้อยโดยเอามาจากสีที่ใช้เขียนลวดลายของถ้วยชามเก่าๆ)
" พืชสมุนไพร " นั้น ตั้งแต่โบราณก็ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางยามากมายซึ่งเชื่อกันอีกด้วยว่า  ต้นพืชต่างๆ ก็เป็นพืชที่มีสารที่เป็นตัวยาด้วยกันทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าพืชชนิดไหนจะมีคุณค่าทางยามากน้อยกว่ากันเท่านั้น


---------------------------