เมนูหลัก

ฝากร้าน

ปลาไหลเผือก

l03
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Eurycoma longifolia Jack.
วงศ์  : Simaroubaceae
ชื่อท้องถิ่น : แฮพันชั้น  ตุงสอ (ภาคเหนือ) คะนาง ชะนาง (ตราด) หยิกบ่อถอง เอียนด่อน (ภาคอีสาน) ตรึงบาดาล (ปัตตานี) กรุงบาดาล (สุราษฏร์ธานี) เพียก (ภาคใต้)

ลักษณะของพืช  : ปลาไหลเผือกเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง ใบเป็นใบประกอบ ใบย่อยแข็ง เรียวปลายแหลม ดอกเป็นช่อใหญ่ยาว สีเหลือง น้ำตาลผลสีน้ำตาลรูปไข่
การปลูก  : การขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดหรือกิ่งตอนก็ได้ ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนด  โดยเฉพาะพื้นที่ๆ อุดมสมบูรณ์ความชื้นสูง  ไม่ชอบอากาศหนาวเย็น  การปลูกควรปลูกในฤดูฝน  วิธีปลูกและการดูแลรักษา เช่นเดียวกับต้นไม้ทั่วไปนั่นเอง
ส่วนที่ใช้เป็นย  : รากแห้ง  (รากกลมยาว เป็นเนื้อไม้ค่อนข้างแข็งมีสีขาว)
ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา  : ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอน
รสและสรรพคุณยาไทย  : รสขมจัด  เบื่อเมาเล็กน้อย  รากใช้เป็นยาแก้ไข้ตัดอาการทุกชนิดได้
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  : รากปลาไหลเผือกมีสารสำคัญ ประกอบด้วยและมีกรดอินทรีย์ ไม่มีรายงานด้านฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของรากปลาไหลเผือก  แต่มีรายงานว่าออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาลาเรีย ในหลอดทดลองได้  ส่วนเรื่องพิษเฉียบพลัน  กองวิจัยทางแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่าไม่มีพิษ
วิธีใช : เอารากแห้งของต้นปลาไหล เผือกมาแก้ไขได้  โดยเอามาใช้ครั้งละ 1 กำมือ (หนัก 8-15 กรัม) ต้มกับน้ำ ดื่่มก่อนอาหาร  วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น  หรือเวลามีอาการเป็นไข้


ที่มา : รักษาโรคด้วย สมุนไพร  " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "