เมนูหลัก

ฝากร้าน

มะหาด

l04
ภาพจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  : Artocarpus lakoocha Roxb.
วงศ์  : Moraceae

ชื่อท้องถิ่น  : หาด (กลาง) หาดใบใหญ่ (ตรัง) หาดขนุน (เหนือ) กาแย ตาแป (นราธิวาส) ปวกหาด (เชียงใหม่)
ลักษณะของพืช  : มหาดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  ใบแก่  มีรูปใบเป็นรูปไข่  หรือขอบขนานรี ริมใบเรียบ ดอกเป็นช่อสีเหลือง  ลูกกลม
การปลูก  : นิยมปลูกโดยการเพาะเมล็ดและการตอนกิ่ง ขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิด วิธีปลูกจะต้องเพาะต้นก่อน แล้วจึงนำเอามาปลูกในหลุมที่มีปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุม ระยะแรกดูให้น้ำและกำจัดวัชพืชด้วย มะหาดที่เจริญเติบโตดี จะให้ผลเมื่ออายุได้ 5 ปีแล้ว
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : แก่นต้นมะหาด
ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา  : ช่วงอายุต้นมะหาด 5 ปีขึ้นไปแล้ว
รสและสรรพคุณยาไทย  : ปวกหาดใช้เป็นยาขับพยาธิตัวตืดได้ ละลายกับน้ำใช้ทาแก้ผื่นก็ได้
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  : ปวกหาดได้มาจากแก่นมะหาด นำเอามาต้มเคี่ยวกับน้ำจะมีฟองเกิดขึ้น ช้อนฟองขึ้นมาตากแห้ง จะได้ผงสีเหลืองเรียกว่า " ผงปวกหาด " มีสารเคมีที่สำคัญชื่อ " 2,3,4,5 - tetrahydroxystilbene " จากการศึกษาวิจัยพบว่าสารนี้ให้ผลดีในการขับพยาตัวตืด  ทั้งในห้องทดลองและในคนไข้  แต่บางรายที่ใช้เกิดมีอาการข้างเคียง คือ เกิดอาการคลื่นไส้  มีผื่นขึ้นตามผิวหนังทั่วไป ตามตัว ใบหน้า ผิวหนัง จะแดงและคันด้วย กองวิจัยทางแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานว่าไม่มีพิษเฉียบพลัน
วิธีใช้  : ผงปวกหาดเตรียมได้โดยการนำเอาแก่นมะหาดมา้ต้มเคี่ยวกับน้ำ จะเกิดฟองขึ้นแล้วช้อนเอาฟองขึ้นมาตากแห้งจะได้ผงสีเหลือง วิธีใช้ให้นำเอาผงปวกหาดมาบดให้ละเอียด รับประทานกับน้ำสุกที่เย็นแล้ว  ครั้งละ 1-2 ช้อนชา (ประมาณ 3-5 กรัม) ก่อนอาหารเช้า
หลังจากรับประทานผงปวกหาดแล้วประมาณ 2 ชั่วโมง ให้รับประทาน ดีเกลือหรือยาถ่ายตามทันที ใช้ถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิไส้เดือนได้ดี
ข้อควรระวัง  ห้ามรับประทานผงปวกหาดกับน้ำร้อน  จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียนได้


ที่มา : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "