เมนูหลัก

ฝากร้าน

ย่านาง

l18
ภาพประกอบทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Tiliacora Trian dra Diels.
วงศ์  : Menispermaceae
ชื่อท้องถิ่น  : จอยนาง (เชียงใหม่) เถาวัลย์เขียว (ภาคกลาง) เถาหญ้านาง  หญ้าภคินี (ภาคกลาง) วันยอ (สุราษฎร์ธานี)
ลักษณะของพืช  : ย่านางเป็นไม้เลื้อย รูปใบคล้ายรูปไข่ หรือรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรียว แหลม  โคนมน ดอกเป็นช่อขนาดเล็ก ผลสีเหลืองแดง
การปลูก  : ปลูกด้วยการใช้เมล็ดและหัวก็ได้ สามารถขึ้นได้ในดินทุกๆ ชนิดทุกฤดูกาล
พบได้โดยทั่วไปโดยขึ้นเองเช่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : รากแห้ง
รสและสรรพคุณยาไทย  : รากย่านางสามารถ ใช้แก้ไข้ได้ทุกชนิด
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  : จากการวิจัยพบว่า  สารเคมีที่พบในรากย่านาง คือ Alkaloid  ซึ่งมี Tiliacorine. Tiliacorinine. Nortiliacorinine A, Tiliacorinine-2-N-Oxide  แต่ไม่มีรายงานการออกฤทธิ์ ในการลดไข้ กองวิจัยการแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานว่าไม่มีพิษเฉียบพลัน
วิธีใช้  : รากแห้งให้แก้ไข้  โดยใช้ครั้งละ 1 กำมือ (หนัก 15 กรัม) ต้มน้ำดื่ม 3 ครั้งก่อนอาหาร


ที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "