เมนูหลัก

ฝากร้าน

หญ้าหนวดแมว

l20
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Orthosiphon aristatus  Mig.
วงศ์  : Labiatae
ชื่อท้องถิ่น  : พยับเมฆ (กรุงเทพ)
ลักษณะของพืช  : หญ้าหนวดแมวเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ดอกเป็นช่อสวยงาม มีลักษณะที่คล้ายฉัตร เป็นชั้นๆ สีขาวหรือม่วง มีเกสรตัวผู้ยาวคล้ายหนวดแมว
การปลูก  : หญ้าหนวดแมวเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมาก เป็นพืชที่ชอบขึ้นในที่ร่ม และชื้นขยายพันธุ์ด้วยการปักชำเอาก็ขึ้นแล้ว  หรืออาจจะใช้เมล็ดเพาะก็ได้ ควรเพาะในดินที่มีแดดส่องรำไรจะดีที่สุด  ควรปลูกห่างกันราว 1ฟุต ไม่นานนักก็จะเจริญงอกงามดี
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : ใบหญ้าหนวดแมว
ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา  : เก็บใบที่สมบูรณ์ ขนาดกลางที่ไม่แก่หรือไม่อ่อนเกินไป นำเอามาล้างน้ำให้สะอาด แล้วตากเอาไว้ในที่ร่มให้แห้ง
รสและสรรพคุณยาไทย  : ขับปัสสวะ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  : ใบหญ้าหนวดแมว มีโปแตสเซียมสูงประมาณ ร้อยละ 0.7-0.8 และมี glycoside  ที่มีรสขม ชื่อ orthosiphonin  นอกจากนี้ยังพบ essential (0.2-0.6%) saponin. alkaloid. organic acid และ fatty oil  จากการรายงานพบว่าใช้เป็นยาขับปัสสวะ  ยาชงจากใบใช้บำบัดโรค เกี่ยวกับไตหลายชนิด และโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะปัสสวะ เช่น ไตอักเสบ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  นพ.วีรสิงห์ เมืองมั่น และคณะ พบว่า ได้ใช้ยาชงจากหญ้าหนวดแมว 4 กรัม ชงกับน้ำเดือด 7.50 ซี.ซี  ดื่มต่างน้ำในคนไข้ 27 คน พบว่า  ทำให้ปัสสวะคล่องและใส อาการปวดนิ่ว ลดลงและนิ่วขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 ซ.ม.) หลุดออกมาได้เอง มีร้อยละ 40 ของผู้ป่วย  ผู้ป่วยหายปวดนิ่วร้อยละ 20 กองวิจัยทางการแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานเรื่องพิษเฉียบพลันว่าไม่มีพิษ
วิธีใช้  : หญ้าหนวดแมว  แก้ขัดเบา  ทำได้โดยเอาใบแห้ง 4 กรัม หรือ 4 หยิบมือ ชงกับน้ำร้อน 1 ขวดน้ำปลา  เหมือนกับชงชา ดื่มวันละ 1 ขวด 3 ครั้ง  หลังอาหาร ข้อควรระวังคือ คนที่ป่วยเป็นโรคหัวในห้ามรับประทาน เพราะมีสารโปแตสเซียมมาก


ที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร  " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "