เมนูหลัก

ฝากร้าน

บอระเพ็ด

k06
ภาำพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Tinospora  crispa (L.) Miers ex Hook. F .& thome.
วงศ์  : Menispermaceae
ชื่อท้องถิ่น  : เครือเขาฮอ  จุ่งจิง  (ภาคเหนือ)  เจตมูลหนาม (หนองคาย)  หางหมู (สระบุรี อุบลราชธานี)  ตัวเจตมูลยาน  เถาหัวด้วน  (สระบุรี)  เจ็ตหมุนปลูก (ภาคใต้)
ลักษณะของพืช  : บอระเพ็ดเป็นไม้เลื้อย  มีปุ่มตามลำต้นกระจายอยู่โดยทั่วไป  ใบรูปเหมือนใบโพธิ  ดอกออกเป็นช่อ  ขนาดเล็กมาก สีเหลืองอมเขียว
การปลูก  : ใช้เถอปักชำ  ขึ้นได้ในดินทั่วไปแต่ชอบดินร่วนซุย  ควรปลูกในหน้าฝน วิธีปลูกทำได้โดยตัดเถาแก่ให้ยาวประมาณ 1 คืบ  ชำลงในดินให้เอียง เล็กน้อย  รดน้ำให้ชุ่มจนกว่าจะแตกใบใหม่จึงย้ายไปปลูก ต้องทำค้างให้เลื้อยไปได้ด้วย
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : เถาหรือลำต้นสด
ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา  : เก็บเถาแก่
รสและสรรพคุณยาไทย  : รสขมจัด  เย็น มีสรรคุณระงับ ความร้อน  แก้ไขทุกชนิดช่วยเจริญอาหารได้ดี
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  : ต้นบอระเพ็ดมีสารเคมี คือ  N-trans-feruloylty-ramine, N-cis-feruloyltyramine,  tinotuberide, phytosterol และ Picroretin  ยังไม่มีการศึกษาฤทธิ์แก้ไขของบอระเพ็ด  ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรม  ได้ใช้ บอระเพ็ดแทน เยนเชียน เพื่อเป็นยาเจริญอาหารเนื่องจากความขมของบอระเพ็ดนั่นเอง 
วิธีใช้  : ใช้บอระเพ็ดเป็นยารักษาอาการดังต่อไปนี้  อาการไข้  ใช้เถาหรือต้นบอระเพ็ดสด ครั้งละ 2 คืบตรึ่ง  (30-40 กรัม)  โขลกแล้วคั้นเอาน้ำมาดื่ม  หรือเอาไปต้มกับน้ำ  โดยใช้น้ำ 3 ส่วน  ต้มเคี่ยวให้เหลือ 1 ส่วน  ดื่มอาหารวันละ 2 ครั้ง  เช้า-เย็น  หรือเวลามีอาการ
อาการเบื่ออาหาร  บอระเพ็ดเป็นยาช่วยเจริญอาหาร  โดยใช้ขนาดและวิธีการเช่นเดียวกับแก้ไข้นั่นเองที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "