เมนูหลัก

ฝากร้าน

ทองพันชั่ง

k07
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Rhinacathus nasutus Kurz.
วงศ์  : Acanthaceae
ชื่อท้องถิ่น  : หญ้ามันไก่  ทองคันชั่ง (ภาคกลาง)
ลักษณะของพืช  : ทองพันชั่งเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก  ลำต้นมักเป็นสี่เหลี่ยม ใบรียาว ปลายแหลม  ท้ายแหลม  ดอกออกเป็นช่อสีขาว พบว่าเป็นไม้ประดับทั่วไป
การปลูก  : ปลูกได้โดยการปักชำ  ขึ้นได้ในดินทั่วไป ชอบดินชุ่มชื้น ควรปลูกในหน้าฝน  วิธีการปลูกทำได้โดยตัดกิ่งแ่ก่ที่มีตาติดอยู่ 2-3 ตา ปลิดใบ ทิ้งและปักชำเอาไว้ให้กิ่งเอียงเล็กน้อย  ต้องคอยดูแลน้ำและกำจัดวัชพืช
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : ใบสดหรือราก  (สดหรือแห้ง)
ช่วงเวลาที่เก็บเป็นยา  : ใบเก็บในช่วงที่สมบูรณ์เต็มที่
รสและสรรพคุณยาไทย  : ใบรสเบื่อเมา  เป็นยาเย็นดับพิษไข้  รากเอามาป่นละเอียด แช่เหล้าโรงเอาไว้ 7 วัน  ทาแก้กลากเกลื้อนและผื่นคันต่างๆ
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  : ไม่พบการรายงาน  การศึกษาทางเคมีและเภสัชวิทยา  ส่วนกองวิจัยทางแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาพิษแล้วพบว่าไม่มีพิษเฉียบพลัน
วิธีใช้  : ใบสดหรือรากสด หรือชนิดแห้งของทองพันชั่ง ใช้รักษากลากเกลื้อน  โดยใช้ใบ 5-8 ใบ หรือราก 2-3 ราก (จำนวนที่ใช้อาจเพิ่มหรือลดลงได้ตามต้องการ)  ตำให้ละเอียด  แช่เหล้าโรงหรือแอลกอฮอล์  เอาไว้ 7 วันนำมาทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆ  จนกว่าจะหาย


ที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร  " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "