เมนูหลัก

ฝากร้าน

คำฝอย

k09
ภาพประกอบทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Carthamus  tinctorius  Linn.
วงศ์  : Compositae
ชื่อท้องถิ่น  : คำ  ดอกคำ (ภาคเหนือ)  คำยอง (ลำปาง)
ลักษณะของพืช  : คำฝอยเป็นพืชล้มลุก  สูงประมาณ 1 เมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม  ก้านใบสั้น  ใบรูปร่างรียาว  ริมใบหยักแหลม  เนื้อใบเรียบ  ดอกออกรวมกันเป็นช่อ  อัดแน่นบนฐานดอก  รูปร่างกลมเหมือนดอกดาวเรือง  ดอกย่อยสีเหลืองค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีส้ม  พอดอกแก่จะเป็นสีส้มแดง
การปลูก  : เป็นพืชที่ปลูกได้ทางภาคเหนือของประเทศไทย  ซึ่งมีการปลูกกันที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  ปลูกโดยการใช้เมล็ด  ในฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาวก็ได้  วิธีปลูกให้ไถพรวนดินก่อน  แล้วขุดหลุมปลูกหลุมละ 3 เมล็ด  พองอกดีแล้วให้ถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออกไป  ให้เหลือ 1-2 ต้นก็พอ  คอยดูแลอย่าให้มีน้ำขัง  กำจัดวัชพืชให้รวมทั้งศัตรูพืชด้วย
คุณค่าทางด้านอาหาร  : คำฝอยปลูกกันในประเทศไทยยังไม่มากนัก ปรากฎว่าในเมล็ดดอกคำฝอยมีน้ำมันมาก  จากการค้นคว้าสารในดอกคำฝอย พบว่าแก้อาการอักเสบได้  มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบางตัวได้  ในประเทศจีนดอกคำฝอยใช้เป็นยาเกี่ยวกับสตรีที่แพร่หลายมาก ตำรับยาที่รักษาประจำเดีือนคั่งค้างไม่ปกติ  หรืออาการปวดบวมวกช้ำดำเขียวมักจะใช้ดอก คำฝอยด้วยเสมอ  โดยต้มน้ำ  แช่เหล้า  หรือใช้วิธีตำแล้วพอกเอาไว้ แต่ก็มีข้อควรระวัง คือ  สตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน 
ชาดอกคำฝอยแห้ง 2 หยิบมือ  ชงน้ำร้อนครึ่งแก้ว ดื่มเป็นเครื่องดื่มได้ดีมากที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร  " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "