เมนูหลัก

ฝากร้าน

ผักปราบ

k16
ภาพประกอบทางอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Commelina  Benghalenis  Linn
วงศ์  : COMMELINACEAE
ชื่อท้องถิ่น  : ผักปราบ  นับเป็นชื่อเรียกทั่วไป
ลักษณะพืช  : ต้นผักปราบ  นับว่าเป็พืชล้มลุก  ใบสีเขียวใบไม้อมเทา ลำต้นสูงเพียง 1 ฟุต โดยประมาณเท่านั้นเอง  ส่วนใบนั้นแยกออกจาก ลำต้น  โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น  สำหรับใบผักปราบมีความยาวไม่เกิน 8 ซม.  ส่วนกว้างราว 5 ซม.  ดอกเล็กๆมีสีม่วง  เป็นกลีบมีความสวยทีเดียว  ผักปราบจะงอกงามขึ้นรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นมองดูเขียวขจี
การปลูก  : พืชล้มลุกชนิดนี้นับว่าปลูกได้ง่ายมากๆ  ส่วนใหญ่ขึ้นได้ในดินทุกสภาพทีเดียว  ขึ้นอยู่ได้โดยทั่วไป  ส่วนการขยายพันธุ์นั้นต้องเอาหน่อย  หรือต้นของผักปราบแยกออกไปปลูกชำ  ขึ้นได้ไม่ยาก
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : ใช้ได้ทั้งต้นไม่ว่าจะเป็น  ใบ
รสและสรรพคุณยาไทย  : ต้นผักปราบ  เอามาล้างให้สะอาดปราศจากเศษดินแล้ว  ตากแห้งเก็บเอาไว้ใช้ได้ดี  สรรพคุณนั้นแก้อาเจียนได้ชะงัดนัก  เอาต้นผักปราบแห้งหรือสดมาต้มน้ำ   ดื่มเวลาคลื่นไส้อาเจียนจะช่วยไ้ด้มาก


ที่มา  : รักษาโรค  ด้วยสมุนไพร   " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "