เมนูหลัก

ฝากร้าน

มะลิวัลย์

k20
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Jasminum  Nervosum
วงศ์  : OLEACEAE
ชื่อท้องถิ่น  : ชาวบ้านทั่วไปเรียก มะลิวัลย์  ภาคเหนือเรียก มะลิไส้ไก่  ภาคอีสานเรียก ไส้ไก่
ลักษณะพืช  : ต้นมะลิวัลย์  เป็นพืชที่ใช้เถาเลื้อยพันไปตามต้นไม้ต่างๆ  ที่อยู่ใกล้ๆ  เอาเป็นที่ยึดเหนี่ยว ชอบขึ้นใกล้กับที่ยึดเหนี่ยวโดยทั่วไปไม่ว่า จะเป็นริมรั้ว  ใกล้อาคาร  ใกล้ต้นไม้อื่นๆ  หรือผู้ปลูกทำเป็นร้าน  เป็นค้าง  เอาไว้ให้เลื้อยพันก็ยิ่งชอบ  ใบสีเขียว ใบไม้สด  ลักษณะใบจะยาวกว่ามะลิทั่วไป  ดอกมะลิวัลย์สีขาว  มีกลีบดอกขาวยาวหลายกลีบด้วยกัน  ส่งกลิ่นหอมเย็นดมแล้วสดชื่นมาก  นิยมปลูกเอาไว้ตามบ้านเรือนทั่วไป  เพราะสวยงามและมีความหอมนั่นเอง
การปลูก  : มักเจริญเติบโตได้ในดินทั่วไป  ปลูกกันมากตามบ้าน  ตามวัดวาอารามทั้งหลายก็มี  ย้ายเอาไปปลูกได้เลย  จะตอนก็ได้
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : ราก  ดอก
รสและสรรพคุณยาไทย  : เอารากมาใช้ประโยชน์ได้ดี  ใช้ในการถอนพิษต่างๆ  ได้รวมทั้งถนนพิษยาก็ได้ถ้าแพ้ยา  ส่วนดอกมะลิวัลย์ก็เอามาปรุงผสมกับสมุนไพรอื่นๆ  เป็นยาหอม  ใช้เป็นยาแก้ไข้  แก้ร้อนใน  เป็นยาบำรุง หัวใจได้ดีทีเดียว


ที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "