เมนูหลัก

ฝากร้าน

ส้มเช้า

k21
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาตร์  : Euphorbia  Neriifolia  Linn
วงศ์  : EUPHORBIACEAE
ชื่อท้องถิ่น  : ส้มเช้า  ชื่อนี้ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันอยู่แล้ว
ลักษณะพืช  : ต้นส้มเช้า  นับว่าเป็นไม้พุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่  สูงประมาณ 4-5 ฟุต  เปลือกของลำต้นสีขาว  มียางมากเป็นพิเศษ  น่าแปลกที่ต้นส้มเช้านี้เวลาเช้าจะมีรสเปรี้ยวจัดมาก  แต่พอตอนสายรสเปรี้ยวจะลดน้อยลงทันที  และตอนกลางวัลรสเปรี้ยวจะหมดไปได้  เลยมีการเรียกว่าส้มเช้ากันไปตามลักษณะนี้  ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีแดดจัดกล้าขึ้นหรืออากาศร้อนขึ้นก็ได้
การปลูก  : ต้นส้มเช้านี้ปรากฏว่ามีความทนต่อดินฟ้าอากาศมากทีเดียว เจริญงอกงามอยู่ได้ดีในดินทุกประเภท  และเจริญงอกงามอยู่ตามที่ต่างๆ  ทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นเชิงเขา  ที่ดินอื่นๆ  ตามชายทะเลก็ยังมีขึ้นอยู่พอสมควร  ชาวบ้านปลูกเอาไว้ตามเรือกสวนไร่นาก็มี
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : ใบ  ยาง
รสและสรรพคุณยาไทย  : ใบส้มเช้านี้เอามาโขลกแล้วเอาไปพอกฝีก็ได้  ฝีจะยุบหายปวดได้  ถอนพิษหนองที่เกิดจากฝีได้อย่างชะงัดนัก  ส่วนยางของต้นส้มเช้าก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ดี  แก้จุกเสียดก็ได้  ขับพยาธิก็ได้แก้บวม  แก้ม้ามย้อยเพราะเป็นไข้แล้วพุงโรออกมา  ช่วยขับถ่ายและช่วยย่อยอาหาร  ใช้เป็นยาระบายอ่อนๆก็ได้อีก  จึงมีประโยชน์มากมายแพทย์แผนโบราณเข้าใจดีว่า ต้นเช้านั้นมีคุณค่าขนาดไหน  อย่างไร


ที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร  " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "