เมนูหลัก

ฝากร้าน

พิลังกาสา

k25
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Ardisia  polycephaia
วงศ์  : MYRSINACEAE
ชื่อท้องถิ่น  : เรียก  พิลังกาสา  เช่นเดียวกัน
ลักษณะพืช  : ต้นพิลังกาสา  นับว่าเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ พันธุ์หนึ่ง  แล้วก็ถือเป็นไม้ยืนต้นขนาดย่อมอีกด้วย  มีใบหนา  แข็ง  สีเขียวใบไม้สดใส  แต่ทว่าใบอ่อนจะมีสีแดง  ดอกเป็นช่อเล็กๆ  มีสีแดงเมื่อผลยังอ่อน  พอแก่ก็จะกลายเป็นสีดำ  เด็กๆเอามารับประทานกันได้  มีรสฝาด
การปลูก  : ต้นพิลังกาสานี้ปรากฎว่าเจริญงอกงามอยู่ตามป่าดงทั่วไป  ขึ้นง่ายในดินทุกประเภท  ชาวบ้านปลูกเอาไว้ตามไร่นา  ตามบ้านก็มีเพื่อทำยา ซึ่งเข้าใจกันดีว่าต้นไม้ชนิดนี้ก็คือสมุนไพรที่ดี อีกอย่างหนึ่ง  เราเอาเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์ก็ได้  พองอกเป็นต้นเล็กๆ  ขึ้นมาจนโตพอสมควรก็เอามาใส่ถุงพลาสติค  เพื่อให้เจริญเติบโตต่อไป  จึงเอามาปลูกในหลุมที่มีปุ๋ยคอกอยู่ก้นหลุม  รดน้ำดูแลไม่ให้วัชพืชรบกวนก็จะได้  ต้นที่เจริญงอกงามดี  ไม่ต้องรดน้ำอีก
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : ใบ  ดอก  ผล  ราก
รสและสรรพคุณยาไทย  : เอาใบมาต้นเป็นยาแก้โรคตับพิการ  เป็นยาแก้กามโรค  หนองใน  เอารากมาโขลกผสมสุรา  คั้นเอาน้ำดื่มแล้วเอากากพอกด้วย  เอาผลมาต้มเอาน้ำดื่มแก้ไข้  ท้องเสีย


ที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร  " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "