เมนูหลัก

ฝากร้าน

จันทน์โอ

k26
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Diospyros  pack  mannii
วงศ์  : EBENACEAE
ชื่อท้องถิ่น  : จันทน์  จันทน์โอ
ลักษณะพืช  : ต้นจันทน์โอ เป็นพืชยืนต้นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่  ใบสีเขียวใบไม้สด  ใบหนาแข็ง  ต้นจันทน์โอเติบโตเป็นพุ่มแล้วขยายกิ่งก้านออกไปอย่างสวยงาม  ผลของจันทน์โอกลมคลายผลส้มเขียวหวาน  ขนาดย่อม  กลิ่นหอมรับประทานได้ด้วย  ต้นจันทน์โอนั้นเปลือกของลำต้นจะเป็นสีดำ  พอต้นแก่ก็เกิดเป็นโพรงในลำต้น
การปลูก  : จะเห็นว่าต้นจันทน์โอมีขึ้นอยู่ตามวัดราอารามทั่วไป  แต่ในที่อื่นๆ  ก็พอมีอยู่บ้าง แค่ค่อนข้างหาดูได้ยาก  การขยายพันธุ์นั้นให้ใช้วิธี  ตอนกิ่งเอาไปปลูก  หรือจะใช้การเพาะเมล็ดเอาก็ได้ ทำเป็นกล้าเล็กๆ ก่อน  แล้วจึงเอาลงไปใส่ถุงพลาสติคเอาไว้ให้เป็นต้นเล็กๆ  โตสัก 2 คืนจึงแยกเอาไปปลูกลงหลุม  เอาปุ๋ยคอกใส่เอาไว้กันหลุม  รดน้ำในระยะแรก  ดูแลให้เติบโตต่อไป
ส่วนที่ใช้เป็นยา  : แก่น
รสและสรรพคุณยาไทย  : แก่นจันทน์โอ  เอามาต้มกับน้ำเคี่ยวจนงวด ดื่มแก้ไข้ทุกชนิดได้ดีมาก  ดื่มระงับความร้อนก็ดี  สามารถทำให้ตัวเย็นลงเป็นผลไม้ได้ดี  รสหวานหอม  หารับประทานยากทีเดียว  เพราะไม่ค่อยจะเห็นกันนัก  หรืออาจจะไม่ทราบกันก็ได้ว่ารับประทานได้.


ที่มา  : รักษาโรค ด้วยสมุนไพร  " ยุวดี  จอมพิทักษ์ "