เมนูหลัก

ฝากร้าน

บำรุงสมองด้วยแปะก๊วย PDF พิมพ์
บทความแนะนำ
บำรุงสมองด้วยแปะก๊วย

23
สำหรับแปะก๊วยนั้นมีชื่อในทางวิทยาศาสตร์ว่า Gingko Biloba L. ซึ่งมีสารประกอบสำคัญดังนี้
-สารประกอบจำพวกกลุ่มเทอร์ปีนอยด์ ได้แก่ ไบโลบาไลด์และไดเทอร์ปีนคีโตน 5 ชนิด
-สารประกอบจำพวกฟลาโวนอยด์ ซึึ่งมีอยู่มากกว่า 30 ชนิดด้วยกัน แต่หลัก ๆ ที่จำเป็นต้องร่างกายจะมีอยู่ 2 ชนิดคือ Quercetin และ Kaemferol
นอกจากนี้แปะก๊วยยังมีผลการวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ ออกมาอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา , การศึกษาทางคลินิก เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์จากแปะก๊วยนั้นบางประเภทจะจำหน่ายในรูปแบบของอาหารเสริม แต่สำหรับประเทศไทยนั้นจำหน่ายในรูปแบบของยาซึ่งการรับประทานนั้นจะรับประมาณวันละ 200 มิลลิกรัมซึ่งจะช่วยรักษาอาการ Cerebral Insufficiency และให้รับประทานติดกัน 8 สัปดาห์เพื่อรักษาอาการเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน
ซึ่งข้อควรระวังในการใช้งานมีดังนี้
-หากผู้บริโภคมีประวัติความผิดปกติในด้านการแข็งตัวของเลือด ชัก และผู้ที่ตั้งครรภ์ควรระวังในการใช้ หรือให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้
-หากผู้ใช้มีนัดผ่าตัดให้งดทานก่อนวันผ่าตัดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
-ไม่ควรรับประทานคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือด
ที่มา www.slimandbeautyshop.com